Предай нататък

Има един вълнуващ филм – “Предай нататък”. Учител дава на своите ученици задачата: „Измислете начин да промените света и го направете!” На “първо четене” звучи непостижимо. Така изглежда и за петокласниците във филма, но само преди да се замислят.

Измислете начин да промените света и го направете!…

На едно от децата му хрумва идеята за проекта “Предай нататък”. Измисля начин да промени света – всеки трябва да намери трима души, за които да направи по едно добро дело. Но това трябва да е нещо, което ще му отнеме време, усилия. Нещо, което ще го затрудни… И после? После трябва да помоли хората, на които е помогнал, „да предадат нататък”, да помогнат безкористно на трима други нуждаещи се. Така за кратко време светът ще бъде променен.

Може би ви звучи утопично и твърде невъзможно. И все пак думите на това домашно кънтят: Измислете начин да промените света и го направете! “Предай нататък” е един добър начин да бъдеш полезен на някого, да направиш добро дело, да промениш света… поне своя свят – хората около теб. Нека се замислим..

Тази идея не ви ли е позната? “Предай нататък” не ви ли напомня за нещо друго? Нека ви подскажа. В Матей 7:12 пише да правим това, което искаме другите на нас да правят. Значи, ако искаме да ни уважават, и ние трябва да показваме уважение. Ако искаме да не ни се подиграват, и ние не трябва да го правим. Ако искаме да ни се усмихват и да са мили с нас, и ние трябва да се усмихваме и да сме мили. Ако искаме да ни обичат, то се подразбира – и ние трябва да показваме любов. Ако правим на другите това, което искаме на нас да правят, то, гарантирам ви, рано или късно ще ни се отговори по същия начин.

В една песен се пее, че “ще променим историята на тази Земя”. Историята трудно някой ще промени, но Библията разказва как може да се промени настоящето, а оттам и бъдещето на един човек, град, страна, дори на света! В Божието Слово се съдържат историите на много хора, доказващи тезата, че човек може да се промени

Може да бъде променено неговото настояще и бъдеще.

Вече вярвам, че човек може да се промени! Бог го прави!

http://www.evangelskivestnik.net/statia.php?mysid=239

Leave a Reply

Required fields are marked *