АНЕМИЯ

АНЕМИЯ – БАД VISION – КЛЮЧ КЪМ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА

Анемия

АНЕМИЯ е патологично състояние, характеризиращо се с понижено количество еритроцити и (или) съдържание на хемоглобин в единица обем кръв, вследствие на общото намаляване в организма. Анемията в превод означава “безкръвие” (an – без, haima – кръв). Най-точно същността на указаните състояния определя термина “безкръвие”.
Възникването на анемия се отразява сериозно върху жизнената дейност на организма. При определена степен на анемизация се наблюдава кислороден глад на органите и тъканите – хипоксия и се развива тяхната дистрофия. Така при намалено съдържание на хипоксин в кръвта (до 70 – 80 г/л) се наблюдават начални дистрофични явления на сърдечния мускул, ако нивото му падне до 50 г/л, дистрофичните явления вече имат изразен характер. Вследствие на хипоксията в организма се натрупват недоокислени продукти на обмяната на веществата и на първо място млечната киселина, намалява резервната алкалност на кръвта, наблюдава се склонност към ацидоза, което още повече влошава състоянието на тъканите. Тежките анемии са съпроводени от значителни нарушения на тъканата обмяна, несъвместими с живота.

Днес са известни около 50 вида Анемия.

Видове Анемия, според произхода:

Анемия в резултат на кръвозагуба (остри и хронични).
Анемия в резултат на нарушено кръвообразуване (при недостиг в организма на желязо, необходимо за изграждане на еритроцитния хемоглобин, витамин В12, необходим за нормалната еритропоеза, потискане дейността на костния мозък в резултат на ендогенната или екзогенната токсикоза, лъчево въздействие и други, а също и в резултат на заместване на червения костен мозък с друга тъкан – миеломни разраствания и други)
Анемия в резултат на прекомерно кръвообразуване – хемолитични, съпроводени предимно от външно съдова (вътрешно клетъчна) хемолиза на еритроцитите – в макрофагите на далака, костния мозък и черния дроб (анемия, обусловени от вродена морфологична и функционална непълноценност на еритроцитите – сфероцитарна, овалоклетъчна и други, автоимунна, хемолитична анемия), или с предимно вътрешно съдова хемолиза (при различни токсични въздействия, при преливане на несъвместима по група кръв и други).
Освен патогенната класификация съществува и анемия, основана на друг принцип.

Така се определят три групи Анемия в съответствие със степента на насищане на еритроцитите с хемоглобин, т.е. по показател цвят:

  • нормохромни (0,8-1,05),
  • хипохромни (под 0,8),
  • хиперхромни (над 1,05).

Към групата на хипохромната АНЕМИЯ , се обуславят от дефицита на желязо в организма:

  • хронична постхеморагична
  • гастроентерогенна
  • ювенилна хлороза

Хиперхромната анемия се обусловя от недостатъка в организма на витамин В12 или витамин В9.
Анемия, предизвикана от други причини обикновено протичат без значително изменение на цветовия показател на кръвта (например в резултат на силна кръвозагуба или остра хемолиза, когато намалява и общото количество на еритроцитите и хемоглобина, но тяхното съотношение остава в норма, както е при здравите хора) и се отнасят към нормохромните.

С цел първична и вторична профилактика на Анемия в състава на комплексната терапия се препоръчва прием на следните биологично активни хранителни добавки на компания  Vision, чиито биологично активни компоненти нормализират еритропоезата:

Класическа серия:
Нутримакс – съдържа Китайска ангелика, витамини В9, В12, С и желязо.
Лайфпак сеньор съдържа витамини В9, В12, С и желязо.
Антиокс съдържа витамин С и комплекс от биологично активни вещества с растителни компоненти.
Хромвитал съдържа елевтерокок и витамин С.
Лайфпак Джуниър съдържа витамини В9, В12, С, а също и желязо и мед, участващи в еритропоезата.
Възстановителен комплексБиск (желязо, пчелно млечице )
Мъжки комплекс : Урсул(мед), Сталон (женшен), Ламин(елевтерокок, цветен прашец, витамин С).
Женски комплекс : Артемида (Китайска ангелика).