БАД VISION – НОВА ГРУПА ПРОДУКТИ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРОФИЛАКТИКАТА

Един от основните фактори, определящи състоянието на човешкото здраве е храненето. При населението на развитите промишлени страни обаче, този източник към днешен ден е изчерпан, вследствие на което се пораждат болести, свързани с недостатъчното или прекомерното хранене.

.

Болестите, свързани с недостатъчното хранене са предизвикани от неудовлетворителното осигуряване на организма с желязо, рибофлавин, фолиева киселина и други витамини и микроелементи, което по-конкретно води до развитие на хиповитаминози и хипомикроелементози. С други думи, в храните, произвеждани в промишлени количества в голяма степен отсъстват основни вещества, необходими за нормалното развитие и функциониране на човешкия организъм. Нутриентите (минерални вещества и витамини), въпреки че не служат като материал за изграждане на клетките на човешкия организъм, представляват най-важните регулатори на биохимичните процеси, протичащи в клетките.

Недостатъкът на нутриенти води до понижение на устойчивостта на организма към въздействието на отрицателните фактори на околната среда, формиране на синдром на хроническа умора, понижаване на умствената и физическата работоспособност у възрастните, изоставане в умственото и физическото развитие у подрастващите.

Изследвания на Института по хранене към Руската академия на медицинските науки (РАМН) показват, че структурата на хранене на населението съвсем не може да бъде наречена съвършена. Регистриран е дефицит на природни антиоксиданти, което разбира се не може да не окаже влияние на защитните функции на организма, като значително повишава риска от възможни заболявания. За лицата, които живеят при неблагоприятни екологични условия е особено важно набавянето на посочените нутриенти в организма.

В.Тутельян – професор, Директор на Института по Хранене на РФ – занимава се със сертификацията на всички БАД в Русия

“ Изследванията доказват, че дори при напълно нормално потребление на хранителни продукти е невъзможно да се удовлетворят напълно нуждите на организма от нутриенти“ .

В. Дадали – професор по биохимия, водещ специалист по антиоксиданти, автор на много елексири и лекарствени средства.

“ По мнение на много учени най-бързия, икономически приемлив и научно обоснован път за решение на посочения проблем е използването ежедневно при хранене на т. нар. биологично активни хранителни добавки (БАД), или както още са известни – нутрицевтици или парафармацевтици “ .

Биологично активните хранителни добавки на компания “Vision International People Group” от двата вида ( 8-те БАД от Classic Hit и 16-те БАД от серия Direct Hit) са преминали клинични изпитания в Русия и са регистрирани от Министерство на здравеопазването на РФ (а също и в Министерство на здравеопазването на Република България – б.р.).

Употребата на БАД на компания “Vision International People Group” позволява:

бързо и лесно възстановяване на дефицита на най-важните хранителни вещества, на първо място – микронутриенти;

– целенасочена промяна на метаболизма на веществата, в частност токсините;

– повишаване на специфичната резистентност на организма към въздействието на неблагоприятните фактори на околната среда;

– получаване на механизъм на не медикаментозен безопасен способ за регулиране и поддържане функциите на отделни органи и системи на човешкия организъм, осигурявайки с това повишаване на качеството на здравето, понижаване на заболеваемостта, увеличаване продължителността на човешкия живот.

Произведени са по технологията на криогенно раздробяване, която позволява запазване структурата на растителните клетки, за разлика от производствата при високи температури; използващи екстрактори, разтворители, разрушаващи термолабилни и изпаряващи вещества, ферменти и етерични масла.

Употребата на биологичноактивни хранителни добавки позволява да се подобри структурата на хранене и балансиране на ежедневното меню, което е особено важно за населението от екологично неблагоприятни региони. БАД представляват природни или идентични на природните биологичноактивни вещества от растителен, животински или минерален произход. Те могат да бъдат включени в състава на хранителни продукти или напитки при тяхното производство, или да се използват самостоятелно във вид на таблетки, капсули, прахове за регулиране на функциите на органите и системите. БАД, както вече бе казано се разделят на нутрицевтици и парафармацевтици. Нутрицевтиците са продукти, които съдържат незаменими хранителни вещества, бета-каротин, каротиноиди, отделни аминокиселини, полиненаситeни мастни киселини, витамини, минерални елементи.

Парафармацевтиците са продукти, които съдържат съставки с растителен, животински, минерален и др. произход, регулиращи функциите на отделителните органи и системи на човешкия организъм. Дозите на техните активни компоненти, трябва да са на нивото на средния прием с храната в рамките на едно денонощие, тъй като активните вещества на прафармацевтиците са естествени съставни части от ежедневно приеманите хранителни продукти БАД се употребяват с цел коригиране на функционалната активност на отделни органи и системи, за регулиране микрофлората на червата и извеждане на външни вещества и продукти на метаболизма извън организма, за повишаване на умствената и физическата активност на човека. Те се използват в профилактиката на различни заболявания, включително при сърдечносъдови и онкологични заболявания.

Използването на биологичноактивни хранителни добавки позволява в значителна степен да бъдат подобрени функциите на органите и системите, да бъдат възстановени силите и да бъдат повишени съпротивителните сили на организма.

А. Сметанин– главен диетолог в Министерство на здравеопазването на Република Беларус