БАД “VISION” И GMP СТАНДАРТ

ОТГОВАРЯ ЛИ ПРОДУКЦИЯТА НА “VISION” НА ТЕЗИ НОРМИ

Норми GMP (Good Manifakturing Practice) това са правила за пускане на фармацевтична продукция, разработени в САЩ през 1963 година. Съгласно тях всеки производител на фармацевтична продукция е длъжен да обезпечи следните условия: високо качество на изходния материал, използване на съвременни технологии, наличие на добре планирано задание, високо технологично оборудване и висококвалифициран персонал участващ в производството.

.
лл
.

Продукцията на Компания “Vision” се произвежда в условия напълно съответстващи на нормите на фармацевтични препарати, т.е. в условия на най-високо качество “ GMP – стандарт “.
Производството на тази продукция е изключително трудоемък процес, изискващ голяма взискателност и контрол на всеки стадий на производствения цикъл. Цялата продукция на “Vision” е разработена от група висококвалифицирани специалисти на основата на най-новите технологии, в т.ч. метода на криодробене – извличане на полезните вещества от суровината в нискотемпературна среда ( – 196 С ). Раздробяването при ниски температури в среда от течен азот позволява да се съхранят в процеса на производство всички полезни свойства като се сведе до минимум загубата на биологично активни компоненти, в т.ч. биофлавоноидите и витамините.

лл

Ето защо продукцията на “Vision” отговаря на изискванията за най-високите стандарти за качество. Тези уникални по своя род продукти идват на помощ на организма и действат в пълна хармония с неговите естествени функции. Те съхраняват здравето, повишават самочувствието, стимулират имунната, антиоксидантна и детоксикираща системи на организма.