3. МАРКЕТИНГ ПЛАН

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Маркетингов план на VISION

Балансиран, доходен, ефикасен – това са ключовите характеристики на маркетинговия план на Vision. Нашата система за начисляване на комисионно възнаграждение на дистрибуторите, възприели бизнес-предложението на Компанията и разпространяващи го активно, включва 3 групи възнаграждения:

I)  ДОХОДИ ОТ ПРЕПОРЪКИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
II)  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И РАБОТА НА СОБСТВЕНА МРЕЖА ОТ ДИСТРИБУТОРИ НА КОМПАНИЯТА
III)  БОНУСИ ЗА ЛИДЕРИТЕ НА КОМПАНИЯТА

I)  ПРЕПОРЪКИ
1. Доход от препоръки. 9% – 30% от сумарната стойностна поръчките на Вашите клиенти.

Разпространявайки информация за продуктите, предлагайки консултантски услуги на Вашите клиенти, Вие получавате Доход от препоръки. Препоръчвайки на клиентите си, да поръчат необходимите им продукти от интернет-магазина (www.visionshop.me) чрез Вашия консултантски код, Вие получавате възнаграждение, съобразно правилата за начисляване на Дохода за направените препоръки.

Вие получавате свой Консултантски код веднага след подписване на договора. Можете да проверите своя код, чрез услугата генеалогия (www.vip-tree.net) или от специалистите на Отдела за работа с дистрибуторите. Предложеният от компютърната програма Консултантски Код може да промените на по-удобен за Вас в личния си дистрибуторски профил на адрес www.vip-tree.net. Консултантският код може да използвате на визитните си картички, в електронни писма, във Вашите екземпляри на каталози, диплянки и пр. Въпросният код идентифицира клиентите като Ваши такива.

Доходът от препоръки* се изчислява като определен процент от всички клиентски поръчки (от 9 до 30 %). Размерът на процента зависи от общата стойност в CV на поръчките на дистрибутора за месеца (поръчките, направени от клиенти чрез интернет-магазина www.visionshop.me и личните поръчки на дистрибутора). Доходът се изчислява на база клиентска цена на продуктите.

*От Дохода за препоръки се удържа част от цената за доставка на продуктите до клиента (но не повече от 5% от стойността на клиентската поръчка).

Матрица на Дохода от препоръки

Обем на поръчките за месеца (включва личните поръчки на дистрибутора и клиентските поръчки)Доход от препоръки
(% от сумарната стойност на клиентските поръчки)
От 0 до 29,99 CV9%
От 30 до 59,99 CV15%
От 60 до 94,99 CV22%

95 CV и повече

30%
Обърнете внимание, че закупките на Вашите клиенти, оформени чрез интернет-магазина www.visionshop.me, се прибавят към Вашия личен обем поръчки за месеца и формират Вашата лична квалификация.

2. Доход от продажби. Отстъпка от цената на продуктите (до 40%).

Закупувайки продукти, като дистрибутор на Компанията, Вие получавате отстъпка (като закупка на едро) в размер до 40%. Отстъпката формира Вашият доход от продажби.
За да получите отстъпка е необходимо да направите едновременна поръчка на продукти за минимум 128 у.е. (или 95 CV).Бустер
Добър начин да увеличите доходите си от продажби е поръчката на Бустер, тоест закупка на продукти на Компанията на стойност 475 CV и повече в рамките на един календарен месец. Закупувайки Бустер, Вие получавате подарък³ на стойност 95 CV и повече. Колкото по-голяма е стойността на поръчката, толкова по-голям е и Вашият подарък! На всеки следващи 25 CV от поръчката се добавят по 5 CV към подаръка.³ Продукти на Vision по Ваш избор от наличния асортимент на съответната търговска компания (ТК) или електронния магазин www.visionshop.me

II) РАЗВИТИЕ НА СОБСТВЕНА ДИСТРИБУТОРСКА МРЕЖА
Фундаментът на Компанията са забележителните ни продукти, които качествено увеличават основния ресурс на човека – здравето му и следователно подобряват качеството му на живот. Милионите резултати за 16 години откакто съществува Компанията са създали за нашите продукти репутация, благодарение на която продуктът прекрасно продава себе си. Предлагайки на хората да подобрят качеството си на живот, канейки ги да се присъединят към разпространяването на философията на Компанията и ценностите й, към популяризирането на здравословния начин на живот, Вие можете да получавате допълнителен доход към основния си или да го превърнете в основен източник на доходи. Всичко зависи от Вашите цели. Компанията изплаща ежемесечно на активните дистрибутори до 56% от стокооборота, съгласно условията на маркетинговия план.

Възнагражденията за развитие и работа на мрежата са основата на маркетинговия план на Компанията.

3. Комисионна от структурата. 5-10% от стокооборота на 1-6 нива на структурата.
Комисионната от структурата (КС) – е базово възнаграждение за активните дистрибутори от стокооборота на 1-6 линия на структурата. КС се изчислява в две групи – от поръчките на новите дистрибутори (през 1-вия месец от работата) и от поръчките на дистрибуторите след 2-рия месец, и се начислява от стокооборота в CV.
Броят на нивата, от които се изплаща Комисионна от структурата, зависи от Вашата квалификация и от броя активни дистрибутори на Ваша първа линия.

Схема за начисляване на КС

 Ниво

 % Комисионна от структурата – от обема на стокооборота на новите дистрибутори

 % Комисионна от структурата – от обема на стокооборота на дистибуторите, работещи повече от 1 месец

 Квалификация

 Квалификация

 Act Act Act Act VIP Act Act Act Act VIP

Брой активни дистрибутори на 1-ва линия

 2 3 4 2 3 4
 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
 2 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
 3 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10%
 4 5% 5% 5% 10% 10% 10%
 5 5% 5% 10% 10%
 6 5% 10%

Върху Комисионна от структурата се прилага принципа на Програмата за компресиране на Големите поръчки (за подробности виж описанието на Програмата Динамична компресия на Големите поръчки).

4. VIP-Бонус. +10%
Препоръчвайки продуктите, харесали лично на Вас на 5-ма души, Вие изпълнявате квалификацията VIP (Very Important Person). Дистрибутори в квалификация VIP получават специален VIP БОНУС допълнително към Комисионната от Структурата.
VIP-Бонусът се начислява от личния стокооборот на новите дистрибутори в CV.
VIP-Бонусът е в размер на 10%, които се начисляват на двамата най-близки висшестоящи спонсори в квалификация VIP. При това VIP-спонсорите могат да бъдат на произволно високо ниво по спонсорския вертикал.
Върху VIP-бонуса се разпространява принципът на действие на Програмата за Компресиране на Големите поръчки (подробности вижте в описанието на Програмата за Компресиране на Големите поръчки).
5. Бонус за безкрайност. + 1-6% към КС от 1 ниво до безкрайност.
Развивайки Вашата организация, Вие се издигате по кариерната стълбица, и пред Вас се откриват нови възможности за получаване на доходи. Подробности относно Кариерния план на Компанията вижте в раздела „Кариерен план”.Достигайки квалификация VIP 1S и повече, Вие имате право да получите Бонус за безкрайност. Бонусът за Безкрайност е допълнително възнаграждение от стокооборота (CV) на структурата от 1 ниво и до безкрайност.

Матрица на Бонуса за Безкрайност

  Квалификация
  Бонус за безкрайност
VIP 1S1%
VIP 2S2%
VIP 3S3%
VIP 4S4%
VIP 5S5%
VIP M и повече6%

Сумата на Бонуса за безкрайност на дистрибутора не включва Бонусите за безкрайност на дистрибуторите от организацията му.

Върху Бонуса за безкрайност се разпространява принципът на Програмата за Компресиране на Големите поръчки (за подробности вижте описанието на Програмата за компресиране на Големите поръчки).

6. Програма Динамична Компресия на Големите поръчки. Изплащане на бонуси от тази част на стокооборота на дистрибутора, която надхвърля 190 CV през текущия месец.
За получаване на VIP бонус, Комисионна от структурата и Бонус за безкрайност от тази част на стокооборота на дистрибутора, която надвишава 190 CV, е необходимо да участвате в Програмата за компресиране на големите поръчки.

За участие в програмата е необходимо да имате закупен Бустер, не по-рядко от 1 път на всеки 4 месеца и да бъдете Активен дистрибутор през текущия месец.

Начисляването на комисионни по съответните нива от спонсорския вертикал от тази част на стокооборота на дистрибутора, която надвишава 190 CV, се осъществява в съответствие с процентите и принципите за начисляване на VIP бонуса, Комисионната от структурата и Бонуса за безкрайност, но с оглед на Динамичната компресия за участниците в Програмата за Компресиране на Големите поръчки.

Динамична компресия на големите поръчки
Динамичната компресия на големите поръчки е процес за изчисляване на комисионното възнаграждение от тази част на дистрибуторската поръчка, която надвишава 190 CV. Право за получаване на Възнаграждение по Програмата за компресиране на големите поръчки имат само дистрибуторите, участващи в Програмата за компресиране на големите поръчки (необходимо е да имате закупка на Бустер не по-рядко от веднъж на 4 месеца и да бъдете Активен дистрибутор през текущия месец). За всеки от бонусите, участващи в компресията на големите поръчки, компютърната програма търси първият висшестоящ спонсор, който се е квалифицирал за правото да получава конкретния бонус и е участник в програмата на компресиране на големите поръчки, след това вторият висшестоящ спонсор, третият висшестоящ спонсор и т.н., докато всички проценти по въпросният бонус не бъдат изплатени.

7. Jump бонус
Jump Bonus се изплаща на дистрибуторите за бързото им изкачване по Кариерната стълбица.

За получаване на Jump бонус е необходимо да изпълните условията за закриване на определената квалификация (подробности относно закриването на квалификациите вижте в раздела „Кариерен план на Компанията”) за определен период от време, считано от момента на подписване на договора.

Матрица на Jump бонус

  Квалификация  Условия за закриване  Размер на бонуса, у.е.
VIP 1S2 месеца250
VIP 2S4 месеца1 000
VIP 3S6 месеца2 000
VIP 4S8 месеца3 000
VIP 5S10 месеца5 000
VIP M и повече12 месеца10 000

8. Master Бонус
Изплаща се на лидерите в квалификация VIP Master и повече от фонда, който възлиза на 0,5% от стокооборота на Компанията (в CV) за текущия месец.
Бонусът се разпределя пропорционално сред квалифициралите се дистрибутори, в съответствие с частите, посочени в Матрицата на Master бонуса (подробно четете в раздел „За Дистрибуторите” на www.vipgroup.net)

9. Super Star бонус
Super Star бонус се изплаща на дистрибутора, който първи закрие квалификацията VIP Master SuperStar и възлиза на 1 000 000 у. е.

Информация за допълнителни бонуси четете в раздел „За Дистрибуторите” www.vipgroup.net

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *